Menu
Categorieën
 
Overlevingskansen van Patiënten met SLE

stichting systemische lupus erythematosus nl

 

LUPUS EN DE MEDISCHE PRAKTIJK

 

Overlevingskansen van patiënten met SLE

 

prof.dr.J.C. Nossent, Regions Sykehus Tromsø, Noorwegen

 

 

De levensverwachting is voor Lupus patiënten de afgelopen eeuw sterk toegenomen. Lupus  is een ziekte die inmiddels zo’n 100 jaar bekend is, maar pas een aantal jaren is men in staat de manifestaties goed te behandelen. 1950 is hierbij een belangrijk jaar. In dat jaar kwamen corticosteroïden (Prednison) op de markt. Voor die tijd was Lupus vrijwel altijd een dodelijke ziekte, omdat voor orgaangerichte manifestaties geen behandeling bestond. Dat betekende dat, als voor 1950 eenmaal de diagnose Lupus gesteld werd, er een geringe kans (ca 20%) was om 5 jaar later nog in leven te zijn. Na 1950 gaat het aanzienlijk beter, want de introductie van Prednison is een hele grote stap voorwaarts geweest in de behandeling van patiënten met Lupus. Vanaf dat moment treedt er een stijging op van de levensverwachting van patiënten met Lupus. In de jaren ‘70 is de kans om 5 jaar in leven te blijven na het stellen van de diagnose gestegen tot 70 – 80%.

 

In de afgelopen 20 jaar is mede door het sterk toegenomen onderzoek naar de ziekte Lupus, de ervaring in de be­handeling van Lupus vergroot. Wij hebben geleerd wanneer patiënten behandeld moeten worden of wanneer juist niet. Dit leereffect heeft nog een verdere verbetering gebracht in de vooruitzichten van Lupus patiënten. Op dit moment kan gesproken worden over hele goede vooruitzichten voor patiënten waarbij de diagnose Lupus gesteld wordt. In de Westerse wereld is de kans dat een patiënt, waarbij tegenwoordig de diagnose Lupus gesteld wordt, na 5 jaar nog in leven is 95% en na 10 jaar is dat rond de 90%. Dat betekent dat er niet veel verschil meer is, met de levensverwachting van mensen uit de ‘gezonde’ bevolking.  Hoewel er dus in de afgelopen decennia veel is bereikt blijft het uiteindelijke doel natuurlijk ervoor te zorgen, dat er niemand meer aan Lupus zal overlijden.

 

Belangrijk is nog te vermelden, dat deze getallen, afkomstig uit Westerse landen (Amerika, Europa), gunstiger zijn dan getallen uit andere delen van de wereld, waar de gezondheidszorg minder goed georganiseerd of uitgerust is.

 

 

6,892 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

*